От дома до Твери 1,5 ПН -22 м. Без точных расчетов , т.е. без нивелира никак.

От дома до Твери 1,5 ПН -22 м. Без точных расчетов , т.е. без нивелира никак.
От дома до Твери 1,5 ПН -22 м. Без точных расчетов , т.е. без нивелира никак.